Sophos XG Firewall

Sophos XG Firewall là dòng sản phẩm mới phát triển từ Cyberoam. XG Firewall được thừa kế nhiều tính năng thế mạnh của cả Cyberoam Firewall và Astaro Firewall, và được bổ sung nhiều tính năng mạnh mẽ.

Sophos SG UTM Firewall

Sophos UTM Firewall tiền thân phát triển từ Astaro Firewall. Là dòng sản phẩm Firewall UTM, được tích hợp nhiều tính năng trong một sản phẩm (all-in-one)

Sophos Secure Email Gateway

Thiết bị Sophos Email Appliance cung cấp khả năng bảo vệ tin cậy tại cổng internet cho máy chủ Email. Thiết bị được thiết kế đơn giản trong quản lý, tích hợp nhiều tính năng bảo mật trong một, ngăn chặn hầu hết nguy cơ của máy chủ Email.

Sophos Endpoint Protection

Sophos Endpoint bảo vệ toàn diện người dùng, là giải pháp bảo mật mạnh mẽ, đơn giản cho doanh nghiệp với đầy đủ các tính năng và giao diện thân thiện.

Central Endpoint Protection

Bảo vệ người dùng cuối tránh khỏi những mối đe dọa mới nhất và được quản lí tập trung trên Cloud Sophos thông qua brower.

Sophos Safeguard

Sophos SafeGuard cho phép mã hóa dữ liệu ngay sau khi được tạo và luôn luôn được mã hóa khi di chuyển ở bất cứ đâu.