Chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn công nghệ thông tin toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức từ máy trạm máy chủ, hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, web cho tới giám sát an ninh tập trung giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

Network Security

Kiểm soát việc truy cập vào hệ thống mạng tổ chức. Ngăn chặn truy cập bất hợp pháp từ các máy tính lạ. Qui hoạch băng thông hiệu quả cho từng mục đích riêng

Endpoint Security

Giải pháp Endpoint từ nhiều thương hiệu uy tín đáp ứng cho nhu cầu toàn diện để bảo vệ người dùng hiệu quả nhất, giúp ngăn chặn Virus, Ransomware, Hacker.

Email Security

Giải pháp Email Security cung cấp một khả năng bảo vệ Mail toàn diện. Phòng chống lại mọi hình thức tấn công Email, tích hợp Sandboxing và Mã hóa email.

Data Loss Prevention

Giải pháp bảo vệ dữ liệu cung cấp một sự đảm bảo an toàn cho dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của cá nhân, của doanh nghiệp, ngay cả khi phải gửi ra bên ngoài.